Aanmeldpauze (S-GGZ) vanaf 3 mei 2021

Bij Perspectief hebben we vanaf december vorig jaar te maken met 25% meer aanmeldingen dan we aan kunnen met ons team van behandelaars. Als gevolg daarvan zien wij onze wachttijd steeds verder oplopen, tot bijna een half jaar. We hebben aan alle Zorgverzekeraar al laten weten dat dit speelt.

Als gevolg van deze toestroom aan aanmeldingen, zijn we helaas genoodzaakt om een tijdelijke, en gedeeltelijke, aanmeldpauze in te voeren om in te kunnen lopen op de wachttijd. Deze aanmeldpauze geldt niet voor GB-GGZ aanmeldingen.

Wij adviseren cliënten die een S-GGZ behandeling nodig hebben, contact op te nemen met de afdeling Wachtlijstbemiddeling van de Zorgverzekeraar. De contactpersoon van die afdeling zal samen met u bekijken bij welke praktijk u eerder terecht kunt. Mocht u er daarna toch voor kiezen om te willen wachten op een plek bij ons, dan kunt u weer contact met ons op te nemen.

Het kan zijn dat u in contact met Wachtlijstbemiddeling te horen krijgt dat wij voldoende budget hebben om u in zorg te nemen. U kunt dan vertellen dat het budget niet de reden van deze verwijzing is, maar de opgelopen wachttijdtot ruim boven de treeknorm.

Kik hier voor de contactgegevens van Wachtlijstbemiddeling per zorgverzekeraar.

Momenteel vinden binnen alle behandeltrajecten zowel face-to-face gesprekken als gesprekken via beeldbellen plaats. De behandelaar stemt samen met u af wat in uw situatie het best passend is. Heeft u óf iemand binnen het gezin óf huishouden 24 uur voorafgaand aan uw afspraak COVID-19 klachten gehad óf momenteel COVID-19 klachten, dan vragen wij u om contact met ons op te nemen. Uw afspraak kan dan via telefoon of beeldbellen doorgaan.