No-Show beleid

Indien een afspraak 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch of per mail wordt afgezegd, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. In het weekend kan onze voicemail ingesproken worden. Op deze manier hebben wij de gelegenheid om een andere cliënt in te plannen op het vrijgekomen tijdstip.

Afspraak te laat afzeggen

Voor afspraken die te laat worden afgezegd (korter dan 24 uur voorafgaand aan de afspraak), ongeacht de reden daarvoor van u of uw kind, wordt 50% van het no show tarief in rekening gebracht. Dit geldt ook voor een intake of onderzoeksafspraken.

Niet verschijnen op uw afspraak

Als u zonder afmelding niet bent verschenen op een gemaakte afspraak, wordt het volledige no show tarief in rekening gebracht. Perspectief hanteert het huidige NZA-tarief als het volledige no show tarief.

Meerdere gemiste afspraken

Bij meerdere gemiste afspraken, zonder geldige reden of contact, zal de behandeling bij Perspectief worden afgesloten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij ons secretariaat of bij uw behandelaar.