Aanmeldprocedure voor verwijzers

Het besluit om hulp te zoeken is een belangrijke stap. Omdat wij weten hoe belangrijk het is dat een cliënt na deze stap geholpen wordt en weet wat er te wachten staat, proberen wij de route naar behandeling zo kort en duidelijk mogelijk te houden.

Belangrijk:

Een cliënt dient i.v.m. de wet AVG altijd zelf contact op te nemen met onze praktijk alvorens wij de aanmelding in behandeling nemen. 

Verschillende soorten GGZ

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de praktijkondersteuner bij de huisarts (POH GGZ), de basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Bij de POH GGZ kunt u terecht voor kortdurende, over het algemeen milde problematiek die niet aan de criteria van een DSM-stoornis voldoet. Wanneer de praktijkondersteuner inschat dat de klachten zwaarder zijn, dan kan hij/zij adviseren door te verwijzen naar de GB-GGZ. In de GB-GGZ worden cliënten middels een gerichte therapie geholpen bij het afnemen van hun klachten. Doorgaans zijn ook hier de klachten mild tot matig ernstig en is het beloop vrij kort. De S-GGZ is bedoeld voor langerdurende, complexere problematiek. De huisarts staat centraal in de verwijzing naar de verschillende vormen van behandeling. In overleg met de praktijkondersteuner, of na een consult door een hulpverlener uit de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ, kiest de huisarts wat verstandig is.

Binnen de GB-GGZ zijn er 4 typen zorgzwaarte mogelijk: kort, middel, intensief en chronisch. De typen verschillen van elkaar in aantal behandelsessies en type behandeling. Uw huisarts doet in diens verwijsbrief een uitspraak over de ingeschatte zorgzwaarte. Indien uw behandelaar tijdens de intake vindt dat een ander zorgzwaarteproduct meer op zijn plaats is, dan zal hij/zij daarover met uw huisarts contact opnemen.

Kort

Dit product is voor cliënten met problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende klachten. Om een optimaal resultaat te behalen, wordt veel gebruik gemaakt van E-Health, zodat u veel zelf kunt lezen en oefenen.

Middel

Dit product is voor cliënten met problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. We stellen een op-maat-behandeling samen op basis van uw doelen en maken gebruik van verkorte wetenschappelijk onderbouwde protocollen die passen bij uw klachten. Ook binnen dit traject wordt veel gebruik gemaakt van E-Health in aanvulling op de gesprekken. 

Intensief

Dit product is voor cliënten met ernstige problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld. We stellen een op-maat-behandeling samen op basis van uw doelen en maken gebruik van wetenschappelijk onderbouwde protocollen die passen bij uw klachten. Ook binnen dit traject kan gebruik gemaakt worden van E-Health in aanvulling op de gesprekken. 

Chronisch

Bedoeld voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek. Cliënten hebben bijvoorbeeld behoefte aan onderhoudsbehandelingen, zorggerelateerde preventie en zorgcoördinatie. Behandeling wordt ingezet met als doel om de cliënt te stabiliseren of stabiel te laten blijven.

Bron

 

Maak hieronder een keuze voor meer informatie over de behandeling en de kosten binnen de: