Van aanmelding tot afsluiting

Aanmelding
Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, kunt u dit met ouders bespreken en daarnaast een van onderstaande acties ondernemen:

  1. Contact opnemen met het sociaal team

Als u zich zorgen maakt om (de ontwikkeling van) het kind, kunt u zich richten tot het sociaal team in uw gemeente. Deze zullen dan een gesprek voeren met ouders en kind om de klachten te inventariseren en de ernst en complexiteit daarvan. Op basis hiervan maakt het sociaal team een inschatting van de zorg die nodig is.

  1. Ouders adviseren contact op te nemen met de huisarts

Ouders maken een afspraak bij de huisarts van het kind. De huisarts maakt op basis van de klachten een inschatting welke zorg het kind nodig heeft. Hij maakt de inschatting op basis van een aantal criteria, waaronder de ernst en complexiteit van de klachten.

Ouders kunnen het kind dan telefonisch of via de aanmeldknop op de website bij ons aanmelden. Het is ook mogelijk dat een medewerker van het jeugdteam het kind aanmeldt.

Na de aanmelding plant de secretaresse een intakegesprek in bij een van de kinder- en jeugd psychologen. Om er zeker van te zijn dat er in de agenda van de behandelaar genoeg ruimte is voor eventuele behandeling of onderzoek worden er meestal al meerdere vervolgafspraken ingepland. 

Om de aanmelding compleet te maken is een verwijsbrief nodig van de huisarts of het sociaal team. Indien deze nog niet aanwezig is, zal de secretaresse ouders vragen om deze verwijzing aan te vragen. Het is belangrijk dat de verwijzing bij ons binnen is voordat het traject gaat starten.

Scheiding/gezag
Wanneer sprake is van gescheiden ouders die beiden gezag over het kind hebben, is toestemming van beide ouders noodzakelijk voor het voeren van een intakegesprek. Dus voorafgaand aan het intakegesprek is al toestemming nodig. Dit zal het secretariaat met ouders bespreken. Wanneer tijdens de intake besloten wordt om onderzoek/behandeling uit te gaan voeren, is opnieuw toestemming nodig van beide ouders. Dit zal de behandelaar met ouders bespreken.

Leeftijd
Vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen kinderen bij ons terecht. Veel diagnostisch materiaal is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij twijfel kunt u altijd even overleggen met ons secretariaat of een behandelaar. U kunt hiervoor gebruik maken van onze overleglijn

088-6460330


Overleg en informatieverstrekking
Wanneer u voor aanmelding of tijdens de behandeling wilt overleggen met een behandelaar, kunt u het beste onze overleglijn bellen. Dit kan op nummer

088-6460330

Wij zijn afhankelijk van de toestemming van ouders en het kind of we informatie met u mogen delen. Van de meeste ouders krijgen we wel toestemming om contact met school op te nemen.

Afsluiting
Wanneer de doelen zijn behaald sluiten we de behandeling af. Afhankelijk van hoe de behandeling is verlopen en welke rol school of het jeugdteam hierin gespeeld heeft zal dit met u gecommuniceerd worden.