Van aanmelding tot afsluiting

Aanmelding
Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, kunt u dit met ouders bespreken. Ouders kunnen het kind dan telefonisch of via de aanmeldknop op de website bij ons aanmelden. Het is ook mogelijk dat een medewerker van het jeugdteam het kind aanmeldt. Na de aanmelding plant de secretaresse een intakegesprek in bij een van de kinder- en jeugd psychologen. Om er zeker van te zijn dat er in de agenda van de behandelaar genoeg ruimte is voor eventuele behandeling of onderzoek worden er meestal al meerdere vervolgafspraken ingepland.

Daarnaast verzoekt de secretaresse ouders om een verwijsbrief bij de huisarts te halen. Zonder deze verwijsbrief kunnen we geen behandeling starten. Veel huisartsen zijn aangesloten op een systeem waarmee ze de verwijsbrief via een beveiligde verbinding naar ons toesturen (zorgmail of zorgdomein). Wanneer de huisarts hier niet op is aangesloten dienen ouders de verwijsbrief zelf even bij de huisarts op te halen. Het is de bedoeling dat ouders deze verwijsbrief altijd meenemen naar het intakegesprek.

Scheiding/gezag
Wanneer sprake is van gescheiden ouders die beiden gezag over het kind hebben, is toestemming van beide ouders noodzakelijk voor het voeren van een intakegesprek. Dus voorafgaand aan het intakegesprek is al toestemming nodig. Dit zal het secretariaat met ouders bespreken. Wanneer tijdens de intake besloten wordt om onderzoek/behandeling uit te gaan voeren, is opnieuw toestemming nodig van beide ouders. Dit zal de behandelaar met ouders bespreken.

Leeftijd
Vanaf de leeftijd van 4 jaar kunnen kinderen bij ons terecht. Veel diagnostisch materiaal is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. Bij twijfel kunt u altijd even overleggen met ons secretariaat of een behandelaar. U kunt hiervoor gebruik maken van onze overleglijn 088-6460330.

Overleg en informatieverstrekking
Wanneer u voor aanmelding of tijdens de behandeling wilt overleggen met een behandelaar, kunt u het beste onze overleglijn bellen. Dit kan op nummer 088-6460330. Wij zijn afhankelijk van de toestemming van ouders en het kind of we informatie met u mogen delen. Van de meeste ouders krijgen we wel toestemming om contact met school op te nemen.

Afsluiting
Wanneer de doelen zijn behaald sluiten we de behandeling af. Afhankelijk van hoe de behandeling is verlopen en welke rol school of het jeugdteam hierin gespeeld heeft zal dit met u gecommuniceerd worden.