Klachtenprocedure en cliëntenraad

Cliëntenraad
Perspectief heeft een cliëntenraad die vanuit het cliëntenperspectief een bijdrage levert aan goede zorg- en dienstverlening bij Perspectief. Hierbij vertegenwoordigt de cliëntenraad de gemeenschappelijke belangen van cliënten. Ieder jaar maakt de cliëntenraad een jaarverslag van de besproken onderwerpen. Indien u contact wenst met de cliëntenraad of een kopie van het jaarverslag wilt opvragen dan kunt u contact opnemen met Marieke Ten Voorde, contactpersoon van de cliëntenraad.

Klachtenprocedure
Hoewel wij bij Psychologenpraktijk Perspectief zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan, is het mogelijk dat er zaken niet volledig naar wens gaan. We adviseren u om dit met uw behandelaar te bespreken. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u telefonisch of schriftelijk een melding maken van uw klacht. Perspectief hanteert hierbij een stapsgewijze procedure, waarbij we ons inspannen om snel te reageren en samen een oplossing te vinden voor de ontstane onvrede. Deze procedure is als volgt:

  1. Indien er een klacht is, waarbij u niet met uw behandelaar tot een oplossing komt, kan deze kenbaar gemaakt worden door het invullen van het klachtenformulier via deze site. Eventueel kan de klacht ook telefonisch doorgegeven worden aan onze klachtencoördinator, Marijn Grimmelikhuijzen.
  2. De klachtencoördinator, Marijn Grimmelikhuijzen, neemt de klacht in behandeling en informeert de betreffende psycholoog en/of het management als dat passend is.
  3. Het management en de psycholoog stemmen af wie contact opneemt met de cliënt voor het bespreken van de klacht en de afhandeling ervan.
  4. In het geval dat dit voor de cliënt ontoereikend is, wijzen wij de cliënt op de mogelijkheid zich te wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen of de tuchtrechter. Zie voor verdere informatie Psynip of Tuchtcollege Gezondheidszorg.

U bent hier:

Home » Over ons » Klachtenprocedure en cliëntenraad