Klachtenprocedure en cliëntenraad

Cliëntenraad
Binnen Perspectief is een cliëntenraad actief. Het doel van de cliëntenraad is een bijdrage te leveren vanuit het cliëntenperspectief aan goede zorg- en dienstverlening door Perspectief. De cliëntenraad vertegenwoordigd de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Ieder jaar maakt de cliëntenraad een jaarverslag van de besproken onderwerpen. Indien u contact wenst met de cliëntenraad of een kopie van het jaarverslag wilt opvragen dan kunt u contact opnemen met mevrouw Karin Kolthof, contactpersoon cliëntenraad. 

Klachtenprocedure

Hoewel wij bij Psychologenpraktijk Perspectief zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan, is het altijd mogelijk dat er zaken niet volledig naar wens gaan. Om hier zo goed mogelijk mee om te gaan, hebben wij een aantal mogelijkheden waarop klachten gemeld kunnen worden. In eerste instantie is de behandelaar het aanspreekpunt. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan hanteert Psychologenpraktijk Perspectief een stapsgewijze procedure bij melding van een telefonische of schriftelijke klacht door een cliënt. Wij spannen ons in om hierbij snel te reageren en samen een oplossing te vinden voor de ontstane onvrede.

  1. Indien er een klacht is, kan deze kenbaar gemaakt worden door het invullen van het klachtenformulier via deze site. Eventueel kan de klacht ook telefonisch doorgegeven worden aan onze klachtencoördinator mevrouw Karin Kolthof. Als zij niet bereikbaar is, zal er worden gevraagd of de cliënt teruggebeld kan worden.
  2. De klachtencoördinator mevrouw Karin Kolthof neemt de klacht in behandeling en informeert indien passend de betreffende psycholoog en/of het management.
  3. Het management en de psycholoog stemmen af wie contact opneemt met de cliënt voor het bespreken van de klacht en de afhandeling ervan.
  4. In het geval dat dit voor de cliënt ontoereikend is, wijzen wij de cliënt op de mogelijkheid zich te wenden tot de tuchtrechter of het Nederlands Instituut van Psychologen. Zie voor verdere informatie Psynip of Tuchtcollege Gezondheidszorg.

U bent hier: