Niet verzekerde zorg

Diagnoses/klachtenpatronen die niet in aanmerking komen voor vergoeding bij behandeling door een psycholoog zijn:

 1. Aanpassingsstoornis
 2. Verstandelijke beperking en intelligentieonderzoek
 3. Communicatiestoornissen
 4. Disruptieve stemmingsregulatiestoornis
 5. Verzamelstoornis
 6. Eetbuistoornis, obesitas en eetverslaving
 7. Specifieke fobie
 8. Beperkte neurocognitieve stoornis
 9. Slaap-waakstoornissen
 10. Seksuele disfuncties
 11. Alleen het stellen van V-codes zonder andere diagnose, o.a. relatieproblemen en werkgerelateerde problemen

Voor behandeling van deze diagnoses en klachten kunt u zich wenden tot de huisarts of POH-GGZ.