In Regio West start er vanaf december 2020 een zelfbeeldgroep op de maandagavond van 19:00-21:00 uur.

De trainingslocatie (Gorinchem HTS of Giessenburg) wordt nader bepaald en is afhankelijk van overheidsmaatregelen omtrent COVID-19.

Data: 7 december 2020, 14 december 2020, 4 januari 2021, 11 januari 2021, 18 januari 2021, 1 februari 2021, 8 februari 2021, 1 maart 2021

Therapeuten: Lieke Ploeg en Nienke Franssen

Inhoud Zelfbeeldtherapie: In de Zelfbeeldtherapie in groepsverband bij Perspectief staat de vraag centraal hoe je positiever over jezelf kunt denken; minder eisen aan jezelf kunt stellen en minder belang kunt hechten aan goedkeuring van anderen. De groepstherapie is bedoeld voor mensen die worstelen met hun zelfwaardering. U krijgt zicht op hoe u uw eigenwaarde en zelfbeeld kunt beïnvloeden en u komt meer in contact met uw kwaliteiten.

Een negatief zelfbeeld kan zich uiten in:
→            Onzekerheid
→            Bezorgdheid en angst anderen tot last te zijn
→            Moeite om te zeggen wat u wilt of vindt
→            Twijfel over eigen prestaties en capaciteiten
→            Uitdagingen uit de weg gaan uit angst om te falen
→            Perfectionisme, het is nooit goed genoeg
→            Voortdurend iets op u zelf aanmerken
→            Piekeren over de mening van anderen
→            Moeite met kritiek van anderen
→            U zelf steeds vergelijken met
→            Sterke behoefte aan bevestiging of geruststelling
→            Gevoelens van schuld of schaamte