In Giessenburg start er vanaf april 2021 een zelfbeeldgroep op de maandagavond tussen 19:00 – 21:30 uur.

Data: 12 april 2021, 19 april 2021, 26 april 2021, 10 mei 2021, 17 mei 2021, 31 mei 2021, 7 juni 2021, 21 juni 2021.

Therapeuten: Lieke Ploeg en Nienke Franssen

Inhoud Zelfbeeldtherapie: In de Zelfbeeldtherapie in groepsverband bij Perspectief staat de vraag centraal hoe je positiever over jezelf kunt denken; minder eisen aan jezelf kunt stellen en minder belang kunt hechten aan goedkeuring van anderen. De groepstherapie is bedoeld voor mensen die worstelen met hun zelfwaardering. U krijgt zicht op hoe u uw eigenwaarde en zelfbeeld kunt beïnvloeden en u komt meer in contact met uw kwaliteiten.

Een negatief zelfbeeld kan zich uiten in:
→            Onzekerheid
→            Bezorgdheid en angst anderen tot last te zijn
→            Moeite om te zeggen wat u wilt of vindt
→            Twijfel over eigen prestaties en capaciteiten
→            Uitdagingen uit de weg gaan uit angst om te falen
→            Perfectionisme, het is nooit goed genoeg
→            Voortdurend iets op u zelf aanmerken
→            Piekeren over de mening van anderen
→            Moeite met kritiek van anderen
→            U zelf steeds vergelijken met
→            Sterke behoefte aan bevestiging of geruststelling
→            Gevoelens van schuld of schaamte