In Giessenburg start er vanaf september 2021 een nieuwe COMET zelfbeeldgroep op de maandagavond van 19:00-21:30 uur (exacte tijd wordt nog bekendgemaakt).

Data

De training vindt plaats op: 20 en 27 september, 4, 11 en 25 oktober, 1, 8 en 22 november 2021.

Locatie

Giessenburg

Therapeut(en)

De training wordt gegeven door Lieke Ploeg & Nienke Franssens.

Inhoud Zelfbeeldtherapie

In de Zelfbeeldtherapie in groepsverband bij Perspectief staat de vraag centraal hoe je positiever over jezelf kunt denken; minder eisen aan jezelf kunt stellen en minder belang kunt hechten aan goedkeuring van anderen. De groepstherapie is bedoeld voor mensen die worstelen met hun zelfwaardering. U krijgt zicht op hoe u uw eigenwaarde en zelfbeeld kunt beïnvloeden en u komt meer in contact met uw kwaliteiten.

Een negatief zelfbeeld kan zich uiten in: →            Onzekerheid →            Bezorgdheid en angst anderen tot last te zijn →            Moeite om te zeggen wat u wilt of vindt →            Twijfel over eigen prestaties en capaciteiten →            Uitdagingen uit de weg gaan uit angst om te falen →            Perfectionisme, het is nooit goed genoeg →            Voortdurend iets op u zelf aanmerken →            Piekeren over de mening van anderen →            Moeite met kritiek van anderen →            U zelf steeds vergelijken met →            Sterke behoefte aan bevestiging of geruststelling →            Gevoelens van schuld of schaamte

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze training? Neem dan contact met ons op. Aanmelden kan vanaf 17 jaar!