In Leerdam start er vanaf september 2021 een nieuwe COMET zelfbeeldgroep op de dinsdagmiddag van 15:15-17:00 uur.

Data

De training vindt plaats op: 7, 21, 28 september, 5, 26 oktober, 16, 23 november en 7 december 2021.

Locatie

Leerdam

Therapeut(en)

De training wordt gegeven door Karin Kolthof en Sanne in ’t Veld.

Inhoud Zelfbeeldtherapie

In de Zelfbeeldtherapie in groepsverband bij Perspectief staat de vraag centraal hoe je positiever over jezelf kunt denken; minder eisen aan jezelf kunt stellen en minder belang kunt hechten aan goedkeuring van anderen.

De groepstherapie is bedoeld voor mensen die worstelen met hun zelfwaardering. U krijgt zicht op hoe u uw eigenwaarde en zelfbeeld kunt beïnvloeden en u komt meer in contact met uw kwaliteiten.

Een negatief zelfbeeld kan zich uiten in:

→            Onzekerheid
→            Bezorgdheid en angst anderen tot last te zijn
→            Moeite om te zeggen wat u wilt of vindt
→            Twijfel over eigen prestaties en capaciteiten
→            Uitdagingen uit de weg gaan uit angst om te falen
→            Perfectionisme, het is nooit goed genoeg
→            Voortdurend iets op u zelf aanmerken
→            Piekeren over de mening van anderen
→            Moeite met kritiek van anderen
→            U zelf steeds vergelijken met
→            Sterke behoefte aan bevestiging of geruststelling
→            Gevoelens van schuld of schaamte

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor deze training? Neem dan contact met ons op.
Aanmelden kan vanaf 17 jaar!