Wat doen we niet?

Ondanks het feit dat we bij heel veel klachten kunnen helpen, zijn wij niet voor alle problemen de juiste partij.

Vanwege het feit dat wij geen multidisciplinaire setting zijn, niet over een crisisdienst beschikken, onze expertise op bepaalde terreinen ontoereikend is en onze psychiaters slechts beperkt aanwezig zijn kunnen wij mensen met ernstige suïcidaliteit, verslavingsproblematiek, ernstige Anorexia Nervosa, bipolaire en/of psychotische stoornissen niet in behandeling nemen.

Mensen met bovenbeschreven klachten verwijzen wij naar daartoe gespecialiseerde instellingen in de omgeving.

Bij overige problematiek zal met behulp van een telefonische screening of intakegesprek worden nagegaan of Perspectief op dat moment de juiste zorg kan bieden of dat een andere vorm van hulp beter past.