Zelfbeeldtraining

De zelfbeeldtraining is bedoeld voor mensen die te vaak te negatief tegen zichzelf aankijken en is gebaseerd op de ‘Competetive Memory Training’ (COMET) van Kees Korrelboom (2011). Dit is een wetenschappelijk bewezen effectieve methode voor zelfbeeldklachten op basis van cognitieve gedragstherapie.

In de training wordt meer nadruk gelegd op positieve eigenschappen (die er vaak wel zijn) waardoor de kennis over deze positieve kanten sterker wordt en een belangrijkere rol in het leven kan gaan spelen. Tegelijk wordt daardoor de kennis over negatieve kenmerken en eigenschappen meer naar de achtergrond gedrongen.

Inhoud van de training

De training bestaat uit zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. De training wordt gegeven door een psycholoog aan een vaste groep van acht tot tien deelnemers. In een veilige, prettige sfeer kan gewerkt worden aan de individuele leerdoelen.

Huiswerk

Het is bij deze training belangrijk dat deelnemers dagelijks huiswerkoefeningen doen, ongeveer twintig minuten per dag.

Meerdere bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten worden de stappen van COMET gevolgd. De eerste stap is het benoemen van het negatieve zelfbeeld (‘wat vindt u zo negatief aan uzelf’) en bij de tweede stap worden de ideeën en inzichten die ten grondslag liggen aan COMET uitgelegd. Bij stap drie wordt een positief tegenbeeld vastgesteld en positieve eigenschappen geïnventariseerd. Bij stap vier worden tegenvoorbeelden voor het negatieve zelfbeeld uitgewerkt (verhaaltjes van positieve eigenschappen). In stap vijf wordt gezorgd dat deze tegenvoorbeelden ook echt ‘voelbaar’ worden gemaakt, middels inbeeldingsoefeningen waarbij gebruik gemaakt wordt van lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, zelfspraak en muziek . De zesde stap is gericht op het immuun maken voor situaties die voorheen negatieve gedachten over zichzelf uitlokten. En in de laatste stap wordt geleerd hoe ‘weggeschakeld’ kan worden als u toch nog een keer zou worden overvallen door een negatief zelfbeeld.

Na ongeveer een maand vindt een terugkombijeenkomst plaats.

Startdata

Een overzicht van startdata en locaties vindt u hier.