Speltherapie

In de therapie maken we vaak gebruik van spelletjes en speelgoed. Soms heeft dit gewoon een ontspannend doel, soms zit er ook een behandeltechnisch doel aan verbonden. Via spelmateriaal kan een kind ons veel duidelijk maken. Andersom kunnen we door middel van spel soms behandelprincipes uitleggen of situaties uitspelen zodat het duidelijker wordt voor het kind.

Wij hebben geen registratie bij de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten. Ook zijn we niet speciaal tot speltherapeut opgeleid via de verschillende post HBO opleidingen hiervoor. Wij zijn post academisch opgeleid. Binnen deze opleiding hebben we speltherapie geleerd. Onze behandelingen bestaan daarom vaak uit een combinatie van CGT met speltherapie.