Sociale weerbaarheidstherapie

Deze therapie wordt aan een kind geadviseerd wanneer het moeite heeft met sociaal contact. Dat kan zijn omdat het kind te verlegen is, of juist omdat het te dominant is in het contact. Middels deze therapie leren kinderen sociale vaardigheden en leren ze voor zichzelf op te komen. Ze leren hoe ze vriendjes moeten maken, hoe ze ‘nee’ moeten zeggen, hoe ze met pesten om kunnen gaan etc.

De sociale weerbaarheidstherapie is een groepsgewijze therapie voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Welke onderwerpen er precies behandeld worden, hangt af van de samenstelling en de vraag van de groep. Ouders worden intensief bij de training betrokken. Er vindt altijd een intakegesprek met ouders en kind plaats voordat de training start. Daarnaast zijn er tijdens de training nog 2 ouderbijeenkomsten waarin ouders bijgepraat worden over wat hun kind aan het leren is. Ook is er dan ruimte voor het stellen van vragen.

Ons doel is om scholen ook bij de therapie te betrekken. Dit doen we door tijdens de training contact met de leerkracht op te nemen. Daarnaast is het mogelijk dat de leerkracht via ouders informatie van ons krijgt.

Het is ons streven om 2 keer per jaar een sociale weerbaarheidstherapie te starten, op onze locaties in Giessenburg en Leerdam. Of deze therapie doorgang kan vinden hangt af van het aantal aanmeldingen.

Het aanmelden voor de sociale weerbaarheidstherapie kan door contact op te nemen met ons secretariaat op telefoonnummer 0184-653458 of via de mail info@psychologenpraktijkperspectief.nl.