Aandachttraining

Deze training is geschikt voor kinderen die last hebben van spanningsklachten en onrust, slaapproblemen, piekeren en concentratieproblemen. Ook kinderen die gevoelens van angst, somberheid of boosheid ervaren kunnen van de training profiteren. Tijdens de training leren de kinderen te voelen. Zo gaan ze herkennen wanneer ze afgeleid zijn, en leren hoe ze terug kunnen keren met hun aandacht. Ook leren ze aanwezig te zijn in het Hier en Nu, waardoor ze minder met hun gedachten over het verleden of de toekomst kunnen piekeren. De training leert kinderen om ontspannen te zijn en hun hoofd leeg te maken. Ook leren ze om te gaan met allerlei gevoelens zonder er helemaal door meegesleept te worden of de gevoelens te negeren.

De training is geschikt voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. Gedurende 8 weken worden kinderen getraind in het leren ‘aandachtig zijn’. Voorafgaand aan de groepsbijeenkomsten vindt er een intakegesprek met ouders en kind plaats. Hierin wordt uitleg gegeven over de inhoud van de training met tips voor thuisbeoefening.

De training is gebaseerd op de principes van de Mindfulness, in het bijzonder de methode Stilzitten als een kikker.

Het aanmelden voor de aandachttraining kan door contact op te nemen met ons secretariaat.