Wat doen we niet?

Ondanks het feit dat we bij heel veel klachten kunnen helpen, zijn wij niet voor alle problemen de juiste partij.

Vanwege het feit dat wij niet over een crisisdienst beschikken, onze expertise op bepaalde terreinen ontoereikend is en onze psychiaters slechts beperkt aanwezig zijn, kunnen wij kinderen en jongeren met ernstige suïcidaliteit, verslavingsproblematiek, eetproblemen, bipolaire en/of psychotische stoornissen niet in behandeling nemen. Daarnaast kunnen wij geen onderzoek naar dyslexie en dyscalculie doen.

Kinderen en jongeren met bovenbeschreven klachten verwijzen wij naar daartoe gespecialiseerde instellingen in de omgeving.