Vergoeding

Vergoedingen

Psychologische zorg voor een kind wordt vergoed door de gemeente. Er zijn twee manieren om in aanmerking te komen voor zorg; verwijzing via de huisarts en verwijzing via het sociaal team uit de regio. Echter, vanwege een regionale korting op GGZ door de gemeente Zuid-Holland-Zuid kan Perspectief de kosten van de behandeling voor nieuwe aanmeldingen vanaf heden niet meer in rekening brengen bij de gemeente. Onderzoek, behandeling, training of advisering kan wel zelf worden bekostigd. Hier kunt u de prijslijst vinden.

Via de huisarts
Ouders maken een afspraak bij de huisarts van het kind. De huisarts maakt op basis van de klachten een inschatting welke zorg het kind nodig heeft. Hij maakt de inschatting op basis van een aantal criteria.

  1. Is er een vermoeden van een diagnose? Indien dat niet het geval is, krijgt het kind een verwijzing voor gesprekken met de POH-GGZ. Dat is een assistente van de huisarts die opgeleid is om kortdurende zorg te leveren. Indien er wel een vermoeden van een diagnose is, kan de huisarts kiezen uit een traject in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ).
  2. Wat is de ernst en de complexiteit van de klachten? Als de klachten nog niet zo lang bestaan, of als ze ‘enkelvoudig’ zijn, dan kan de huisarts ervoor kiezen het kind naar de GB-GGZ te verwijzen. Wanneer er sprake is van ‘meervoudige’, langdurige klachten, dan kan de huisarts naar de S-GGZ verwijzen. Psychologenpraktijk Perspectief kan zowel GB-GGZ behandelingen als S-GGZ behandelingen geven.
  3. Wanneer er sprake is van behandeling in de GB-GGZ kan de huisarts kiezen om op basis van de ernst van de klachten nog een inschatting te maken van de duur van het traject, kort, middel of lang.

Via het sociaal team
Als u zich zorgen maakt om (de ontwikkeling van) het kind, kunt u zich ook richten tot het sociaal team uit de regio. Deze zullen dan een gesprek voeren met ouders en het kind om de klachten te inventariseren. Op basis hiervan maakt het sociaal team een inschatting van de zorg die nodig is. Hierbij gebruiken ze dezelfde criteria als de huisarts, namelijk: Is er een vermoeden van een diagnose? En: Wat is de ernst en complexiteit van de klachten?

Beschikking
Ongeacht via welke ‘weg’ het kind bij Psychologenpraktijk Perspectief komt, er moet altijd een beschikking worden afgegeven door de gemeente. De gemeenten in Zuid-Holland-Zuid hebben daarvoor speciaal een Service Organisatie opgericht. Wanneer het kind via het sociale team bij Psychologenpraktijk Perspectief komt, zorgt het sociaal team ervoor dat de Service Organisatie een beschikking afgeeft. Wanneer het kind via de huisarts bij Psychologenpraktijk Perspectief komt, vragen wij bij de Service Organisatie een beschikking aan. De beschikking krijgen ouders thuisgestuurd. Hier staat in dat het kind recht heeft op zorg die vergoed wordt door de gemeente.

U bent hier:

Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Laatste nieuws