Scholen en jeugdteams

Perspectief is voor kinderen en jeugdigen een toonaangevende psychologenpraktijk die zowel behandeling aanbiedt in de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ op de locaties Giessenburg, Leerdam en Culemborg. De doelstelling is om snelle en passende psychologische zorg te verlenen aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Kinderen vanaf vier jaar kunnen bij Perspectief worden aangemeld. Er worden behandelingen uitgevoerd en aangevuld met specifieke vragenlijsten, psychologisch onderzoek (waaronder intelligentieonderzoek) en er wordt ouderbegeleiding aangeboden. Daarnaast worden er groepstherapieën voor kinderen verzorgd. Deze groepstherapieën kunnen in overleg ook op locatie gegeven worden.

Wanneer een kind het niet lukt om op eigen kracht er uit te komen en problemen ervaart binnen de klas of het gezin, kunnen onze psychologen goed helpen. Hiermee wordt voorkomen dat de klachten verergeren.

De behandelmethode van Perspectief is wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief. De behandeling is gericht op spoedig herstel. Tijdens het eerste gesprek wordt er met de ouders de situatie besproken en wordt er vragenlijsten voor ouders en de leerkracht meegegeven om beter zicht te krijgen op de situatie van het kind. Ook bespreken de situatie met de leerkracht of intern begeleider in overleg met de ouders. Aan de hand van de informatie wordt een behandelplan opgesteld en wordt er gekeken welke stappen er nodig zijn. Soms is het nodig om uitgebreider onderzoek te doen naar de problemen en de onderliggende oorzaken. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit een (school)observatie, gesprekken en vragenlijsten, maar ook uit het doen van psychologisch onderzoek (bijvoorbeeld intelligentieonderzoek). Als er meer zicht is op de oorzaak van het gedrag zal een passend advies en behandeling gegeven worden, bijvoorbeeld in de vorm van een individuele behandeling van het kind en/of ouderbegeleiding en overleg met school. De behandeling kan plaatsvinden tussen kantoortijden en op de vestiging Culemborg tevens op de maandagavond. Er zal in de avonduren geen testdiagnostiek worden gepland in verband met de energiebalans van het kind.

Daarnaast kunnen er ook trainingen/nascholing worden geboden aan leerkrachten en/of intern begeleiders. Voorkomende onderwerpen zijn informatie over een intelligentieprofiel; het omgaan met AD(H)D of Autisme in de klas; het omgaan met kinderen met wisselend gedrag en stemmingen; het omgaan met overlijden en rouw bij kinderen. Indien u hier informatie over wenst kunt u contact met ons opnemen.