EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een behandeling voor mensen die last blijven hou¬den van de gevolgen van een schokkende ervaring of gebeurtenis, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Het is een therapievorm waar de laatste jaren veel wetenschappelijk onderzoek naar is verricht en cliënten blijken er goed op te reageren.
EMDR kan toegepast worden in een individuele behandeling. Bij EMDR zal de therapeut vragen om aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Het verwerkingsproces wordt opgestart als de therapeut opnieuw vraagt de gebeurtenis voor de geest te halen, maar nu in combinatie met een afleidende taak die het voor de cliënt moeilijk maakt om aan iets anders te denken. Vaak is dat het met de ogen volgen van de hand van de therapeut, of het volgen van een lampje op een lichtbalk. De EMDR-procedure brengt meestal een stroom van gedachten en beelden op gang, soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. De oogbewegingen zullen er toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt makkelijker om aan de gebeurtenis terug te denken en er kunnen nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Herbelevingen, flashbacks en/of nachtmerries verdwijnen.

Natuurlijk legt de therapeut precies uit hoe de EMDR in zijn werk gaat. Daarnaast kunt u voor meer informatie kijken op www.emdr.nl.