Relatieproblematiek

Iedereen kan in zijn of haar relatie te maken krijgen met spanningen of problemen. Als de problemen ernstig of langdurig zijn, kunnen er bij de partners klachten ontstaan zoals angst, depressie of problematisch gedrag, zoals mishandeling. De problemen binnen de relatie kunnen het gevolg zijn van problemen in de interactie tussen beiden of kunnen het gevolg zijn van individuele klachten. In overleg met de psycholoog kan bekeken worden of bij de behandeling een individueel en/of een gezamenlijk traject nodig is.

Behandeling
De therapie bestaat altijd uit frequent plaatsvindende behandelgesprekken. Een zitting duurt meestal drie kwartier (individueel) tot anderhalf uur (bij de aanwezigheid van beide partners).
Tijdens de gesprekken worden de relatieproblemen besproken en wordt er gezocht naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Er wordt van beide partners verwacht dat ze ook naar hun eigen rol in de relatie gaan kijken. Alle mogelijke probleemgebieden kunnen aan bod komen tijdens de therapie. Zo kunnen seksuele problemen, jaloezie, ontrouw, de opvoeding van de kinderen, de plaats die de schoonfamilie inneemt allen onderwerp zijn van de gesprekken. Onuitgesproken gevoelens zoals het zich gekwetst voelen, gemis, kwaadheid en verdriet kunnen in de veilige omgeving van de therapiekamer tussen partners worden uitgewisseld.

NB: Sinds 2013 worden relatieproblemen niet meer vanuit de basiszorgverzekering vergoed. Enkele verzekeraars vergoeden relatietherapie vanuit een aanvullend pakket. Omdat het niet altijd duidelijk is of de relatieproblemen voortkomen uit psychische problemen bij een of beide partners (waarvan de behandeling wel wordt vergoed), adviseren wij om dit in een intakegesprek te bespreken met de psycholoog.