Neuropsychologisch onderzoek

Perspectief biedt de mogelijkheid voor diagnostiek en begeleiding bij mensen met een hulpvraag op neuropsychologisch gebied. Bij neuropsychologie gaat het om de samenhang tussen gedrag en de werking van de hersenen. Hierbij kan gedacht worden aan het onderzoeken van verschillende processen die betrokken zijn bij het opnemen en verwerken van informatie (cognitieve functies), waaronder aandacht/concentratie, geheugen en executieve functies (bijvoorbeeld planning en besluitvorming). Neuropsychologisch onderzoek kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) of bij verdenking van dementie. Indien er gedacht wordt aan een mogelijke dementie, kan er bij Perspectief een screeningsonderzoek plaatsvinden, op basis waarvan een inschatting gemaakt kan worden of verder onderzoek noodzakelijk is.