Artsen voor kinderen

Perspectief is voor kinderen en jeugdigen een toonaangevende psychologenpraktijk die zowel behandeling aanbiedt in de Generalistische Basis GGZ als de Specialistische GGZ op de locaties Giessenburg, Leerdam en Culemborg. De doelstelling is om snelle en passende psychologische zorg te verlenen aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij Perspectief worden aangemeld. Er worden behandelingen uitgevoerd en aangevuld met specifieke vragenlijsten, psychologisch onderzoek en er wordt ouderbegeleiding aangeboden. Daarnaast worden er groepstherapieën voor kinderen verzorgd.

Wanneer het kind en/of het gezin niet lukt om er op eigen kracht uit te komen, dan kan een gesprek bij één van onze psychologen helpen. Juist bij kinderen is een laagdrempelige, transparante en betrouwbare psychologenpraktijk van belang. Onze psychologen bieden graag ondersteuning en staan deze kinderen vakkundig bij op de weg naar herstel. De patiënten kunnen indien gewenst naar ons verwezen worden via Zorgdomein.

De behandelmethode van Perspectief is wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief. De behandeling is gericht op spoedig herstel. Tijdens het eerste gesprek bespreken we met de ouder de situatie en worden er vragenlijsten meegegeven om een beter zicht te krijgen op de situatie van het kind. Vervolgens stellen we samen het behandelplan op en wordt er gekeken welke stappen nodig zijn om de klachten of het probleemgedrag aan te pakken. Soms is het nodig om uitgebreider onderzoek te doen naar de problemen en de onderliggende oorzaken. Bij duidelijkheid over de oorzaak van de klachten of het probleemgedrag, wordt er een advies gegeven ten aanzien van de begeleiding/behandeling. Mogelijkheden zijn individuele behandeling van het kind, groepstherapie of ouderbegeleiding. Er kunnen ook adviezen worden gegeven aan derden, te denken valt aan de school of artsen. De behandeling kan  plaatsvinden tussen kantoortijden en op de vestiging Culemborg tevens op de maandagavond. Er zal in de avonduren geen testdiagnostiek worden gepland in verband met de energiebalans van het kind.