Werkwijze en kosten

Werkwijze
Op het moment dat er bemerkt wordt dat het niet goed gaat met een van de medewerkers, kan er advies gevraagd worden bij onze praktijk. Wij staan de werknemer graag bij om te werken aan herstel. In een traject binnen onze praktijk kan een werkgever ervoor kiezen om de kosten voor behandeling van de werknemer (gedeeltelijk) op zich te nemen. Op deze pagina informeren wij u graag over onze werkwijze.

Intake
Tijdens het eerste gesprek verdiepen we ons samen met de werknemer in zijn/haar situatie en onderzoeken we het probleem. Om tot een zorgvuldige analyse te komen wordt tevens gebruik gemaakt van testmateriaal. Vervolgens stellen we samen met de werknemer een behandelplan op; de route naar de oplossing.

Verslaglegging
Na de intake wordt er een inhoudelijk verslag opgemaakt. Wanneer de werknemer daar toestemming voor geeft is het mogelijk om deze rapportage naar de bedrijfsarts of arbo arts te laten versturen. Zodoende werken we samen aan een zo goed mogelijke afstemming van de zorg voor de werknemer. Indien gewenst is er tevens contact mogelijk tussen de werkgever en de behandelend psycholoog. Dit kan in de vorm van het ontvangen van een korte rapportage met procesinformatie, een mail of telefonisch contact.

Behandeling
De werknemer wordt na het intakegesprek individueel behandeld, maar kan daarnaast ook deelnemen aan groepstherapie. Onze behandelingen zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie. De werknemer wordt actief bij de keuze en vorm van de behandeling betrokken. Indien er sprake is van uitval op het werk, is begeleiding bij de re-integratie een vast onderdeel van de therapie. Tijdens de gesprekken werken de behandelaar en de werknemer samen aan verbetering en wordt tussentijds steeds geëvalueerd of de behandelmethode effectief is en de werknemer verder helpt. Vijf tot twaalf gesprekken zijn vaak voldoende om op eigen kracht weer verder te kunnen.

De behandelmethode van Perspectief is wetenschappelijk onderbouwd, efficiënt en bewezen effectief. Dankzij onze behandelmethode én het feit dat wij een beperkte wachtlijst hebben, zijn onze cliënten snel weer klachtenvrij.

Gezamenlijk overleg met alle partijen
Indien gewenst, dan kan er in de loop van de behandeling een gesprek plaatsvinden met alle partijen (werkgever, werknemer, behandelaar en eventueel de arbo arts). Veelal is het doel van een dergelijk gesprek om de voortgang in de behandeling en/of re-integratie te bespreken. Het is vaak erg prettig om binnen een veilige setting met alle relevante personen om tafel te zitten en wensen en belemmeringen t.a.v. het herstel of werkhervatting te bespreken. Op die manier ontstaat er transparantie en kijken alle neuzen dezelfde kant op.

De voordelen van behandeling bij Perspectief:

  • De medewerker wordt ondersteund in het verkrijgen van snelle en adequate zorg. Werkgevers voldoen hiermee aan de zorgplicht en biedt iets extra’s aan de medewerker.
  • De medewerker kan snel terecht, wordt ontvangen in een prettige sfeer en krijgt intensieve begeleiding van een behandelaar met ruime ervaring en een gedegen opleiding.
  • Indien er sprake is van (dreigend) verzuim, wordt er tijdens de behandeling ingezet op het voorkomen van uitval of op een spoedige werkhervatting.
  • Indien gewenst bestaat er de mogelijkheid extra informatie te ontvangen over de behandeling en begeleiding van de medewerker.
  • Samen met de medewerker wordt de zorg voor diens herstel gedeeld!

Kosten
Perspectief hanteert een sessieprijs van € 117,50. De kosten voor het intakegesprek met daarbij horend verslag naar de bedrijfsarts zijn € 200,-. Onderstaand is een verdere kostenspecificatie beschreven. Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met het secretariaat.

Totale kosten
Intakegesprek met verslaglegging € 200,-  
Individuele behandelsessie € 117,50  
Gezamenlijk overleg met alle partijen € 235,-  
Tel. contact bedrijfsarts/leidinggevende ½ behandelsessie  
Behandeling op locatie éénmaal het uurtarief € 117,50 + € 0,30/ km  
Groepstherapie (indien gewenst op locatie) op aanvraag