Voor volwassenen valt de zorg onder de basisverzekering van de cliënt mits er sprake is van een DSM-5 diagnose, de cliënt een geldige verwijsbrief van de huisarts heeft, en het past binnen de afspraken die wij met de zorgverzekeraar hebben gemaakt. De kosten worden door de verzekeraar verrekend met het eigen risico van de cliënt en eventueel diens vrijwillig eigen risico. Indien u nog eigen risico of vrijwillig eigen risico open heeft staan in een kalenderjaar, brengt de zorgverzekeraar dat deel van de kosten bij u in rekening. Zorgverzekeraars sluiten enkele DSM-5 diagnoses uit voor vergoeding, klik hier voor deze diagnoses.
De behandeling van kinderen en jongeren wordt volledig vergoed onder de jeugdwet mits er sprake is van een DSM-5 diagnose en het past binnen de afspraken die wij met de gemeente waar u woont hebben gemaakt. Wij hebben een contract met de gemeentelijke regio’s Zuid-Holland-Zuid, West-Brabant-Oost, Rivierenland en Lekstroom. Voor meer informatie adviseren wij contact op te nemen met ons secretariaat.