ROM is de afkorting van ‘Routine Outcome Monitoring’, wat staat voor het op routinematige basis meten en bewaken van behandeleffecten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hiervoor worden vragenlijsten gebruikt. Aan het begin en aan het einde van een behandeling wordt een cliënt gevraagd de vragenlijsten in te vullen en bij langere behandelingen (langer dan drie maanden) ook tussendoor. ROM is dus een onderdeel van de behandelwijze van Perspectief.

De antwoorden die de cliënt geeft bij het invullen van de ROM-vragenlijsten bieden de behandelaren informatie over de aard en de ernst van de klachten. Het helpt bij het stellen van de juiste diagnose en om een keuze te maken voor een passende behandeling.