Er wordt onderscheid gemaakt tussen de praktijkondersteuner huisarts (POH-GGZ), de basis GGZ (GB-GGZ) en de gespecialiseerde GGZ (S-GGZ). Bij de POH-GGZ kunt u terecht voor kortdurende, over het algemeen lichte problematiek die niet aan de criteria van een stoornis voldoet. Wanneer de praktijkondersteuner inschat dat de klachten zwaarder zijn, dan kan hij/zij adviseren door te verwijzen naar de GB-GGZ of de S-GGZ. De behandeling in de B-GGZ is klachtgericht. Doorgaans gaat het om milde tot matig ernstige klachten met een vrij kort beloop. De S-GGZ is bedoeld voor cliënten met complexere problematiek die langere tijd aanwezig is. De huisarts of de POH-GGZ staat centraal in de verwijzing naar de verschillende vormen van behandeling en geeft op de verwijsbrief aan of behandeling in de GB-GGZ of de S-GGZ nodig is.

Vragen