De term ‘zorgpad’ kunt u bijvoorbeeld in een brief van de behandelaar aan de huisarts tegenkomen. In een zorgpad zijn de stappen en beslismomenten bij onderzoek en behandeling voor een bepaalde aandoening beschreven. Een voorbeeld is het zorgpad angststoornissen. Een zorgpad vormt dus de route die een cliënt volgt na de aanmelding, voor onderzoek en/of behandeling van zijn of haar probleem. Het doel is de kwaliteit en de efficiëntie van een behandeling te waarborgen.