Het regiebehandelaarschap is door het ministerie van VWS een landelijk ingevoerde werkwijze sinds januari 2017. Deze werkwijze vervangt de hoofdbehandelaar zoals wij die van voor 2017 kennen, door een regiebehandelaar. De hoofdbehandelaar wordt in de nieuwe werkwijze specialist genoemd en zal op een andere wijze een belangrijke rol vervullen in de behandeling. De GZ-psycholoog, en bij een aantal verzekeraars de psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog, zal de functie van de regiebehandelaar op zich nemen.

Regie-behandelaar:

  • De regie-behandelaar is eind verantwoordelijk voor (de regie van) het behandeltraject.
  • De regie-behandelaar is betrokken bij de cliënt en de behandelaar, met als doel monitoren van het behandelproces.
  • De regie-behandelaar is BIG-geregistreerd.
  • Behandelaar is basispsycholoog, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog of GZ psycholoog
  • De term hoofdbehandelaar vervalt, Psychiater/klinisch psycholoog zijn nu “specialist” (maar kunnen ook worden ingezet als regie-behandelaar).

Specialist:
Tijdens de behandeling kan de regiebehandelaar besluiten om een specialist in te consulteren voor zijn of haar specialistische kennis. Dit kan in de vorm van een multidisciplinair overleg zijn tussen de (regie-)behandelaar en specialist, maar dit kan ook een consult zijn voor de cliënt. Een specialist kan een psychiater, psychotherapeut of klinische psycholoog zijn bij Perspectief. De regiebehandelaar behoudt het overzicht en blijft eindverantwoordelijk voor de behandeling.