In zowel de GB-GGZ als de S-GGZ heeft de cliënt een behandelaar en een regie-behandelaar. In de praktijk kan dit dezelfde persoon zijn (afhankelijk van zijn/haar registratie), maar het kunnen ook twee verschillende personen zijn. Wanneer de behandelaar en de regiebehandelaar twee verschillende personen zijn, heeft een cliënt het meeste contact met de behandelaar. Deze voert ook de behandeling uit. De regiebehandelaar heeft in dit geval het overzicht over de behandeling en is eindverantwoordelijk.
In de S-GGZ vindt er tevens overleg plaats tussen de behandelaren en een specialist. Er kan ook een consult gepland worden voor de cliënt met deze specialist. Een specialist kan een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog zijn bij Perspectief.