Wanneer een cliënt niet bij Perspectief in behandeling is kan de huisarts een consultatie aanvragen. Een doel kan bijvoorbeeld zijn een psychiatrisch onderzoek, een medicatie-advies of een advies over therapie. De kosten hiervoor worden in rekening gebracht bij de huisarts. Voor actuele tarieven kan er contact opgenomen worden met het secretariaat.

Wanneer een cliënt al in behandeling is bij Perspectief, kan er in overleg met de behandelend therapeut een medicatieconsult bij een van onze psychiaters plaatsvinden.