Het is mogelijk om, na behandeling bij een andere zorgaanbieder, bij ons in behandeling te komen mits er sprake is van een klachtenpatroon passend bij een DSM-5 stoornis welke voor vergoeding in aanmerking komt (klik hier voor niet-verzekerde zorg). Voor het starten van een behandeling bij Perspectief is een geldige verwijsbrief van de huisarts nodig.
Als u zich bij ons aanmeldt terwijl u reeds bij een andere zorgaanbieder in behandeling bent, wordt de behandeling binnen Perspectief slechts door de zorgverzekeraar vergoed indien:

  • het traject bij de andere zorgaanbieder wordt afgesloten binnen één maand nadat het behandeltraject bij Perspectief wordt geopend (deze maand is de maximaal toegestane ‘warme overdracht’);
  • u, zoals in alle gevallen, een recente en geldige verwijsbrief heeft;
  • het een stoornis betreft die door uw zorgverzekeraar wordt vergoed (klik hier voor niet verzekerde zorg).