Familiebeleid

Familieleden en andere naast betrokkenen zijn een belangrijk onderdeel van het sociale netwerk van onze cliënten. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking tussen de cliënt, het systeem en de therapeut bijdraagt aan een betere behandeling en sneller herstel. Daarom willen wij deze samenwerking zo optimaal mogelijk maken wat is opgesteld in een familiebeleid. Daarin staat hoe wij het systeem bij een behandeling willen betrekken, bijvoorbeeld tijdens de intakefase of tussenevaluaties in een behandeltraject. De exacte invulling wordt gemaakt in afstemming tussen de cliënt en de therapeut. Mocht een cliënt niet willen dat zijn systeem betrokken wordt bij de behandeling, of geïnformeerd wordt over zijn situatie, dan respecteert Psychologenpraktijk Perspectief dat. In dit geval beperkt de informatievoorziening naar het systeem zich tot niet-persoonsgebonden informatie en zal er oog zijn voor de ondersteuningsbehoefte van hen.

U bent hier: