Familiebeleid

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een goede samenwerking tussen de cliënt, zijn of haar sociale netwerk en de therapeut bijdraagt aan een betere behandeling en sneller herstel. Daarom willen wij deze samenwerking zo optimaal mogelijk maken en hanteren wij ‘een familiebeleid’, waarbij personen uit het sociale netwerk bij de behandeling kunnen worden betrokken. De exacte invulling hiervan stemmen de cliënt en de therapeut samen af. Mocht een cliënt niet willen dat zijn of haar sociale netwerk betrokken wordt bij de behandeling, dan wordt deze keuze uiteraard gerespecteerd.

U bent hier:

Home » Over ons » Familiebeleid