Vergoeding

vergoeding-schema-ouders

Vergoeding
Psychologische zorg voor uw kind wordt onder onderstaande voorwaarden vergoed door de gemeente waar u woont. Er zijn twee manieren om in aanmerking te komen voor zorg; via de huisarts en via het sociaal team in uw regio.

Via de huisarts
U maakt een afspraak met de huisarts van uw kind. Daar vertelt u over de klachten. De huisarts maakt op basis hiervan een inschatting welke zorg uw kind nodig heeft. Hij of zij maakt de inschatting op basis van de volgende criteria.

  1. Is er een vermoeden van een DSM-V diagnose? Indien dat niet het geval is, krijg u een verwijzing voor gesprekken met de POH-GGZ. Dat is een assistent(e)/ondersteuner van de huisarts die opgeleid is om kortdurende zorg te leveren. Indien er wel een vermoeden van een DSM-V diagnose is, dan kan de huisarts kiezen voor een verwijzing naar een traject in de Generalistische Basis-GGZ (GB-GGZ) of de Specialistische GGZ (S-GGZ).
  2. Wat is de ernst en de complexiteit van de klachten? Als de klachten nog niet zo lang bestaan, of als ze ‘enkelvoudig’ zijn, dan kan de huisarts ervoor kiezen om uw kind een verwijzing voor de GB-GGZ te geven. Wanneer er sprake is van ‘meervoudige’, langdurige klachten, dan kan de huisarts naar de S-GGZ verwijzen. Bij Perspectief kunt u terecht met beide verwijzingen.
  3. Op het moment dat de huisarts verwijst naar de GB-GGZ, dan kan de huisarts kiezen om op basis van de ernst van de klachten nog een inschatting te maken van de duur van het traject, kort, middel of lang.

Via het sociaal team
Als u zich zorgen maakt om (de ontwikkeling van) uw kind, kunt u zich ook melden bij het Sociaal Team in uw regio. De leden van dit team nodigen u en uw kind uit voor een gesprek om de klachten te inventariseren. Op basis van dit gesprek maakt het Sociaal Team vervolgens een inschatting van de zorg die nodig is. Hierbij gebruiken ze dezelfde criteria als de huisarts, namelijk: Is er een vermoeden van een diagnose? en: Wat is de ernst en complexiteit van de klachten?

Beschikking
Ongeacht via welke ‘weg’ u bij Perspectief komt, er moet altijd een beschikking worden afgegeven door de gemeente. De gemeenten in Zuid-Holland-Zuid hebben daarvoor speciaal een Service Organisatie opgericht. Wanneer uw kind via het Sociaal Team bij Perspectief komt, zorgt het Sociaal Team ervoor dat de Service Organisatie een beschikking afgeeft. Wanneer uw kind via de huisarts bij Perspectief komt, dan vragen wij bij de Service Organisatie een beschikking aan. De beschikking krijgt u als ouder thuis gestuurd. Hier staat in dat uw kind recht heeft op zorg die vergoed wordt door de gemeente.