Update 24 maart 2019

Om verspreiding van het coronavirus in Nederland te voorkomen, volgen wij het beleid dat is bepaald door de overheid en het RIVM. Via dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van de uitwerkingen van dit beleid binnen Perspectief. Met onderstaande maatregelen willen wij tegemoet komen aan de vraag van de overheid om ons solidair op te stellen naar de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Wij geloven erin dat als iedereen in Nederland de maatregelen serieus neemt, we de duur van deze coronacrisis zo veel mogelijk kunnen verkorten en de impact kunnen beperken.

Behandelgesprekken
Vanaf 16 maart 2020 worden er geen behandelgesprekken meer gevoerd op onze locaties. Al onze medewerkers voeren hun werk uit vanuit huis. Dit houdt in dat de behandelgesprekken plaatsvinden via (beveiligd) beeldbellen of telefoon. Hoewel dit misschien even wennen is voor u, is onze ervaring dat dit een goed alternatief is voor behandelgesprekken op de vestiging. Uw behandelaar zal met u contact opnemen om af te stemmen op welke manier het gesprek gehouden zal worden. Daarnaast kunt u samen met u behandelaar afstemmen welk tijdstip het meest geschikt is voor u en uw behandelaar. Gezien alle kinderen niet naar school mogen, zal dit enige flexibiliteit van ons allemaal vragen.

Onderzoek
Vanaf 24 maart 2020 wordt er naartoe gewerkt om geen onderzoeken meer te doen op onze locaties. Samen met de behandelaar zal worden gekeken welke onderdelen van het onderzoek digitaal doorgang kunnen vinden en op welke van de hulpvragen bijvoorbeeld al adviezen gegeven kunnen worden. Hierbij is ons streven om steeds te zoeken naar een passende aanpak om zo min mogelijk vertraging op te lopen.

Inzet van specialisten (psychiaters en klinisch psychologen) in trajecten

Kind & Jeugd
In onderzoekstrajecten wordt regelmatig een Kinder Psychiatrisch Onderzoek (KPO) ingezet. Deze vorm van onderzoek kan met de huidige maatregelen niet meer plaats vinden. De behandelaar zal met u/jou afstemmen hoe hiermee om te gaan. In lopende medicatietrajecten kan contact met de kinder- en jeugdpsychiater doorgang vinden middels telefonische consulten.

Volwassenen
Gesprekken met specialisten worden enkel telefonisch of via beeldbellen uitgevoerd.

Behandelaanbod

Behandeltraject Perspectief
We kunnen ons goed voorstellen dat de huidige situatie spanning en psychische klachten bij u kan oproepen of versterken. Mocht u nog niet bij ons in behandeling zijn, is het mogelijk om via de huisarts een verwijzing aan te vragen voor behandeling bij Perspectief. Daarnaast bieden onze Kind & Jeugd-collega’s sessies aan waarin ze u advies kunnen geven over hoe om te gaan met de kinderen tijdens de coronacrisis.

Online tips:

  • Website: Perspectief heeft een aparte website-pagina aangemaakt met tips voor ouders nu de kinderen thuis moeten blijven (https://www.psychologenpraktijkperspectief.nl/ouders/tips-thuisblijvende-kinderen/)
  • Therapieland: in onze e-health omgeving Therapieland kunnen wij u een module aanbieden die gericht is op hoe om te gaan met de situatie rondom het coronavirus. Uw behandelaar kan u toegang geven tot dit programma.
  • App Breethe: deze app heeft gratis content toegevoegd over hoe om te gaan met het de huidige situatie. Er worden in de app verschillende thema’s behandeld als: angst voor het virus, goed voor jezelf zorgen, focus, eenzaamheid en verveling. De app is te downloaden in de Appstore en Playstore. Eén nadeel: de app is alleen in het Engels verkrijgbaar.

Zodra er aanpassingen gedaan zullen worden in bovenstaande maatregelen, brengen we u hiervan op de hoogte. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de genomen maatregelen vragen oproepen. Schroomt u niet om die aan ons te stellen.

Het Perspectief-team