In de zomer van 2017 is de nieuwe groep cognitieve gedragstherapie gestart binnen Perspectief. Deze vinden plaats op alle vestigingen van Perspectief. Het doel van cognitieve gedragstherapie is situaties weer reëler, functioneler of evenwichtiger te leren beoordelen. Hierdoor veranderen uw gevoelens en gedrag ook in een positieve of minder lastige richting. Cognitieve gedragstherapie is er niet op gericht u alleen nog maar positief te leren denken en alleen nog maar positieve gevoelens te laten ervaren; dat is ten eerste onmogelijk maar ten tweede naar onze mening ook onwenselijk. Normale negatieve emoties horen bij het leven en zijn ook nuttig; zoals gesteld is enige alertheid bij honden nuttig, en is verdriet na een nare gebeurtenis (zoals ontslag of het overlijden van een belangrijke ander) van belang om de ervaring te verwerken. Uiteraard blijven reële problemen (zoals een vervelende baas, gevaarlijke honden of lichamelijke ziekten) ook na cognitieve gedragstherapie bestaan. Door het toepassen van de geleerde technieken leert u minder last te hebben van deze problemen en er beter mee om te gaan. Daardoor ervaart u een groter gevoel van controle over deze situaties en wellicht ook over uzelf.

Deze groepstherapie is een open groep. Dit betekent dat er iedere sessie een nieuwe cliënt kan instromen in de groep. In 10 bijeenkomsten van anderhalf uur wordt er in kleine groepen van 4-8 cliënten gewerkt aan bovenstaand doel. Het is een actieve therapie waarbij we tevens gebruik zullen maken van e-health. Iedere bijeenkomst staat één techniek centraal vanuit de cognitieve gedragstherapie die u gaat oefenen in de groepssessie maar ook in de tijd tussen de sessies door.

Heeft u interesse neem dan contact op met uw behandelaar of ons secretariaat op telefoonnummer 088 – 64 60 300.