S-GGZ intakestop VGZ

S-GGZ intakestop VGZ   Jaarlijks stelt de verzekeraar budget beschikbaar voor behandelingen binnen onze praktijk. Helaas is het budgetplafond momenteel bereikt en kunnen wij geen specialistische zorg aanbieden als u verzekerd bent bij VGZ. Zodra er weer budget...

Oplopende wachttijd voor diagnostiek

Oplopende wachttijd voor diagnostiek   We willen u er graag op wijzen dat de wachttijd voor diagnostiek momenteel langer is dan de treeknorm. Om die reden adviseren wij u om te overwegen om u aan te melden bij een praktijk met een kortere wachttijd. U kunt...

S-GGZ intakestop CZ

S-GGZ intakestop CZ   Jaarlijks stelt de verzekeraar budget beschikbaar voor behandelingen binnen onze praktijk. Helaas is het budgetplafond momenteel bereikt en kunnen wij geen specialistische zorg aanbieden als u verzekerd bent bij CZ. Zodra er weer budget...

Eigen risico vanaf 2022

Eigen risico vanaf 2022   GGZ-behandelingen voor patiënten ouder dan 18 jaar worden meestal vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering moeten patiënten eigen risico betalen. De zorgverzekeraar berekent dit per...

Nee-Tenzij regeling kind en jeugd regio Zuid-Holland Zuid

Beste ouder/verzorger of jeugdige, Per 1 juli 2021 hebben wij het reguliere budget, dat ons is toegekend voor regio Zuid-Holland Zuid, verbruikt. In overleg met de Service Organisatie ZHZ werken we per vandaag met de Nee-Tenzij regeling. Op deze manier wordt er voor...