De geplande Assertiviteitsgroep in Giessenburg vanaf februari 2020 kan door omstandigheden helaas niet starten. We zijn bezig met het zoeken naar alternatieven om de groep alsnog te kunnen starten. Zodra er meer bekend is, zullen we dit op onze website kenbaar maken.

Neem bij interesse contact op met uw behandelaar of ons secretariaat: 088 – 64 60 300.

Inhoud van de therapie
Tijdens de eerste bijeenkomst gaan we van start met het leggen van contact, het onderhouden van een gesprek en het afsluiten van een gesprek. De cliënt leert hoe interacties gestuurd kunnen worden en hoe hij/zij zichzelf beter kan profileren. In de tweede bijeenkomst gaan we in op het geven en ontvangen van feedback (kritiek). Tijdens de derde bijeenkomst staan we stil bij hoe de cliënt overkomt op anderen in sociale situaties. Gedurende de vierde bijeenkomst wordt er aandacht besteed aan het stellen van grenzen en “nee-zeggen”. In de vijfde bijeenkomst wordt er stil gestaan bij het uiten van eigen gevoelens en het omgaan met emoties van anderen, met name boosheid. De laatste bijeenkomst is vrij in te vullen met datgene waar de groep behoefte aan heeft. Tevens wordt tijdens deze bijeenkomst de voortgang van de deelnemers geëvalueerd en worden leerpunten voor de toekomst geformuleerd. Na een of twee maanden vindt er een terugkombijeenkomst plaats.
Tijdens alle bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van technieken uit de cognitieve gedragstherapie.